जन सूचना अधिकारी

क्रंसंनामपदनाममोबाईलइमेल-आईडी
1 श्री रजित राम गुप्ता तहसीलदार 9792281554 vajg0844@gmail.com
2 श्रीमती रश्मी सिंह तहसीलदार 9450616921 rashmi.rsk@gmail.com

जन संपर्क

क्रंसंनामपदनाममोबाईलइमेल-आईडी
1 श्री वी0के0 श्रीवास्तव जन संपर्क अधिकारी 9839093946 upeida2@gmail.com