उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जन सूचना अधिकारी

क्रंसं नाम पदनाम मोबाईल इमेल-आईडी
1 श्री रजित राम गुप्ता तहसीलदार 9792281554 vajg0844@gmail.com
2 श्री संजय चावला  एस.डी.एम/विशेष कार्याधिकारी 9415154462 laupeida@gmail.com

जन संपर्क

क्रंसं नाम पदनाम मोबाईल इमेल-आईडी
1 श्री   दुर्गेश उपाध्याय मीडिया सलाहकार 0522-2307592/2307542 upeida2@gmail.com